MENU
Jesteś tutaj: Specjaliści Optyki Profesjonalnej Nasze wartości

Nasze wartości

Odpowiedzialność, przejrzystość, etyczność, uczciwość, otwartość, skuteczność

Odpowiedzialność: Obiecujemy być odpowiedzialni wobec społeczeństwa i naszych członków. Jako organ rekomendujący bierzemy odpowiedzialność za fachowość zarejestrowanych członków w grupie Specjaliści Optyki Profesjonalnej. Zapewniamy również, że zarejestrowani w grupie SOP członkowie są kompetentnymi praktykami i są świadomi swoich obowiązków wobec społeczeństwa.

Przejrzystość: od naszych działań po nasze zasady i nie tylko, uważamy, że nasza grupa SOP powinna być przejrzysta dla społeczeństwa i członków, których reprezentujemy. Informacje o naszych działaniach i zasadach są publicznie dostępne tam gdzie jest to możliwe i nie stoi to w sprzeczności z naszą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo informacji prywatnych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Etyczność: poważnie podchodzimy do etycznych obowiązków zawodów medycznych i związanych z medycyną. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze praktyki w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, prywatności i dostępności.

Uczciwość: Zawsze będziemy traktować społeczeństwo i naszych członków uczciwie. W związku z tym, poważnie podejdziemy do zarzutów dotyczących niewłaściwego postępowania zawodowego, słabej jakości produktów i usług, a w razie potrzeby wdrożymy działania dyscyplinarne.

Otwartość: Jako grupa specjalistów wierzymy, że wspieranie otwartego dialogu z członkami jest najlepszym sposobem na poprawę wyników naszych członków. Poprzez uczestnictwo członków w spotkaniach rady administracyjnej zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w regulacjach i rozwoju organizacji.

Skuteczność: nieustannie dążymy do poprawy naszej skuteczności jako organu rekomendującego i zrzeszenia profesjonalistów. Dokładamy wszelkich starań, aby ulepszać i aktualizować nasze usługi. Staramy się również zapewniać łatwy dostęp do informacji społeczeństwu i naszym członkom. Wspólnymi siłami dokonujemy zakupów jako grupa zakupowa, co pozwala nam na zaproponowanie najlepszej ceny do wysokiej jakości oferowanych okularów, soczewek kontaktowych itp.