MENU

Misja

Naszą misją jest ochrona społeczeństwa i rzetelne informowanie o jakości produktów i usług oraz rekomendowanie specjalistów (Optyków, Optometrystów, Okulistów) i produktów (okularów, soczewek itp.) w dziedzinie optyki leczniczej, proaktywnie sprawdzając jakość produktów i usług jak również edukowanie członków naszej grupy SOP.

Nic nie jest dla nas ważniejsze jako specjalistów optyki profesjonalnej niż zdrowie i bezpieczeństwo społeczne.

Chronimy społeczeństwo poprzez oddanie profesjonalizmowi w wykonywanej pracy i ciągłe podnoszenie kompetencji naszych członków.  Wszyscy zrzeszeni w naszej grupie SOP profesjonaliści (Optycy, Optometryści i Okuliści) stale utrzymują swoją wiedzę specjalistyczną na najwyższym poziomie.