MENU
Jesteś tutaj: Strona główna

Specjaliści Optyki Profesjonalnej

Specjaliści Optyki Profesjonalnej (SOP) to profesjonalni Optycy, Optometryści i Okuliści zrzeszeni w naszej grupie.

Rekomendujemy społeczeństwu tylko sprawdzonych specjalistów doskonale znających się na optyce korekcyjnej i posiadających wieloletnie profesjonalne doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

Specjalista Optyki Profesjonalnej czyli profesjonalny Optyk, Optometrysta i Okulista zrzeszony w naszej grupie SOP, ponad zawodowy kodeks postępowania, kieruje się następującymi regułami:

                                                             

1. Każdy profesjonalista zrzeszony w grupie SOP nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe (wiedzę i umiejętności), które wykorzystuje w wykonywaniu zawodu służąc społeczeństwu i otwarcie dzieli się wiedzą.

                                                                                                                                                                                      

2. Profesjonalista w grupie SOP przeciwdziała stosowaniu praktyk uznanych przez naukę za bezwartościowe lub szkodliwe dla zdrowia.

                                                               

3. Profesjonalista w grupie SOP wspiera działalność grupy SOP oraz organizacji naukowych i zawodowych.

                                                            

4. Profesjonalista w grupie SOP promuje zdrowy styl życia i zapobiega chorobom poprzez edukację społeczeństwa, a także aktywny udział w okresowych kontrolach stanu wzroku oraz badaniach przesiewowych.

                                                             

5. Profesjonalista w grupie SOP udziela pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej zakresu badania, sposobu diagnozowania i możliwości korekcji lub/i rehabilitacji układu wzrokowego.

                                                             

6. Profesjonalista w grupie SOP tworzy warunki wzajemnego zaufania z pacjentem poprzez okazywanie życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości, oraz oferowanie najwyższej klasy produktów i usług w interesie pacjenta.